Carmans investeert 20 miljoen euro in milieu

Windmolens voor volledig groene energie

De Lummense aannemer en grondreiniger Carmans gaat 20 miljoen euro investeren: 10 miljoen euro in drie windmolens langs het Albertkanaal en 10 miljoen in installaties waardoor het mogelijk wordt om vervuilde grond voor 100 procent te hergebruiken.

De Carmans Groep, die 50 jaar geleden werd opgericht als een eenmansbedrijf in vervoer en verhardingen, is actief als aannemer onder meer in wegenwerken, en als grondreiniger. Carmans heeft zo'n 40 werknemers in dienst en realiseert een jaaromzet van ruim 10 miljoen euro. De investering die gisteren werd aangekondigd, is op termijn goed voor 20 banen. Vandaag verwerkt Grondreinigingscentrum Limburg, een dochterbedrijf van Carmans, zo'n 80.000 ton verontreinigde grond. Dat is grond die in het kader van de Vlarea- en Vlarebo-stromen wordt gereinigd en verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Het gaat daarbij van veegvuil van starten en pleinen, rioolslib en grachtenslib, tot verontreinigde grond van tankstations en wegwerkzaamheden.

Co2-neutraal

Momenteel wordt ruim 80 procent van de aangevoerde grond gereinigd en gerecycleerd tot grondstoffen voor de bouw. De overige 20 procent wordt gestort. Het gaat daarbij vooral om afval van klasse 1, waarvan Ovam het storten toch al wil stoppen, en om een kleine hoeveelheid organisch afval. Carmans ontwikkelde de voorbije jaren een technologie waardoor die resterende 20 procent vervuilde grond ook kan worden gerecycleerd tot een hoogwaardige grondstof voor verscheidene toepassingen. "Maar daar is een grote hoeveelheid extra energie voor nodig", aldus Stefan Carmans. Het bedrijf wil die energie vooral halen uit windenergie. Dat past in de filosofie om niet alleen het eindproduct voor 100 procent milieuvriendelijk te maken, maar ook het productieproces. "Bovendien past het gebruik van 100 procent groene energie volledig in de ambitie van de provincie Limburg om CO2-neutraal te worden", argumenteert Stefan Carmans.

[...] Lees het volledige artikel van Het Belang van Limburg in deze pdf.

Carmans investeert 20 miljoen euro in milieu