Overmacht door Corona crisis

Geachte,

Ter bestrijding van het corona virus COVID19 heeft de overheid op 17 maart 2020 beslist maatregelen te nemen. Wij hebben de voorbije weken alles in het werk gesteld om deze maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Maar desondanks concluderen wij dat wij de gezondheid van onze werknemers, klanten, leveranciers niet voor 100% kunnen waarborgen in deze uitzonderlijke situatie.

Wij hebben dan ook beslist om onze activiteiten tot nader bericht op te schorten. Als onze activiteiten heropstarten zullen wij dit communiceren en de hierbij horende maatregelen toelichten. Dit alles onder voorbehoud van bijkomende richtlijnen opgelegd door de overheid.

Onze betoncentrale en breekwerf blijft gesloten tot nader bericht. Onze werven en werkzaamheden worden opgeschort. Er gaan in deze periode ook geen nieuwe werven/werkzaamheden opstarten.

Deze situatie wordt als overmacht beschouwd. Wij staan niet in voor de directe gevolgen die hieruit voortvloeien zoals latere uitvoeringstermijnen, niet gehaalde deadlines, uitgestelde opleveringen en extra kosten,...

Hopend op uw begrip,
Groeten

Carmans Stefan

Overmacht door Corona crisis